Príslovia o odvahe: ľudová múdrosť o odvahe, statočnosti, odvahe

Príslovia o odvahe vám umožňujú lepšie pochopiť, čo je skutočná odvaha a statočnosť. Ako zriedkavé sú tieto vlastnosti, a ako vysoko sú cenené, hovoria slová ľudového folklóru.

Ruské príslovia o odvahe

Od dávnych čias boli ruskí ľudia natoľko presťahovaní, že samotný život bol hodnotený menej ako zúfalo pripravenosť zúčastniť sa ho kedykoľvek. Stovky rokov v rade si ľudia navzájom bojovali a počas obdobia pokoja zostala pravdepodobnosť, že mierové obdobie nebude trvať dlho. Na obranu svojej krajiny alebo na dobytie cudzinca boli potrební bojovníci, ktorí boli schopní zanedbať nebezpečenstvo na dosiahnutie cieľa.

A takíto ľudia sa objavili. Mená sa slávili v básňach a baladách a ich kvality boli chválené v prísloviach a slovách. V každom z nich človek pociťuje obdiv k tomu, ako je človek schopný prekonať strach a bojovať proti slabým stránkam. Často sa stalo, že na bojisku zomrel bojovník, ale jeho hrdinský impulz mal prospech aj pre iných ľudí.

Ľudia, ktorí chcú podporiť takýchto ľudí a uctiť si ich láskavými slovami, zložili príslovia o odvahe a odvahe, odvahe a obetavosti. Nie každý môže zopakovať cestu takýchto odvážnych duší, ale ľudová múdrosť sa snaží sprostredkovať budúcim generáciám, aký dôležitý bol ich prínos pre spoločnú históriu a povzbudzovať mladých ľudí, aby sa sami kultivovali kvality, ktoré sú užitočné pre celú spoločnosť.

*

Boj je krásna odvaha a priateľskosť.

Boj odvaha miluje.

Pes štiepi na odvážne a zvracanie zbabelého.

Radšej byť mŕtvym hrdinom než živým zbabelcom.

Ten, kto bije nepriateľa statočne, táto sláva nezomrie.

Ten, kto sníva o víťazstve, nemyslí na smrť.

Nebojte sa, a nenechajte sa pochváliť.

Odvážne oči - dobre vykonaná krása.

Odvážny nájde tam, kde stratí plachý.

Kto ide dopredu, strach to neberie.

Tam, kde je odvaha, je víťazstvo.

Tučný hrášok na jedenie, ale na odvážne a polievka nie je vidieť.

Bez odvahy, sila padá na vidle.

*

Populárna múdrosť o odvahe, statočnosti a odvahe

Keďže väčšina svetovej populácie žije v patriarchálnej štruktúre, túžba po expanzii a militaristický duch, prebudený štátnymi predstaviteľmi, naďalej dostáva podporu občanov. Tradične, mužské kvality získali najvyššiu hodnotu nielen na ruskej pôde. Folklór o odvahe a statočnosti je stále široko známy, prechádza z generácie na generáciu aj v tých krajinách, kde vojna nebola počuť už niekoľko desaťročí.

V národnom eposu sú pevne stanovené príklady takéhoto správania, ktoré je výnimočné a teší sa ľuďom. Tam sú Kalmyk, Nemec, Tatár, Arab, mongolský, španielsky, africké výroky venované vytrvalosti, vytrvalosti a pripravenosti bojovať.

A hoci sa časy výrazne zmenili, pre väčšinu ľudí je stále relevantné ústne ľudové umenie, nahromadené predchádzajúcimi generáciami. Ľudia ho počúvajú a snažia sa nájsť zrná cenných poznatkov, ktoré môžu byť užitočné v modernom živote.

*

Neberú Barca za chvost, ale neber si to. (Príslovie Kalmyka)

Ten, kto zvrhol, je silný, ten, kto vstáva, je silnejší. (Ruské príslovie)

Myseľ je oveľa viac ako moc. Kde je moc k ničomu, myseľ zachráni. (Egyptské príslovie)

V ochotnom kŕdli vlk nie je hrozné. (Ruské príslovie)

Pozná moc pravdy, ale nechce povedať. (Nemecké príslovie)

Odvážny nájde tam, kde stratí plachý. (Ruské príslovie)

Nepoužívajte meče také šípy, ktoré nemôžete odrážať. (Arabské príslovie)

Ťažké obísť - nie je dobré vidieť. (Ruské príslovie)

Sila rastie v záhrade trpezlivosti. (Nemecké príslovie)

Neodstraňujte meč, aby ste zabili komára. (z príslovia afrických národov)

Tam, kde nemôžete skákať, môže stúpať. (Ruské príslovie)

Nič na nôž na blchu. (Mongolské príslovie)

Nech sa vám nepriateľ zdá byť myšou, ale máte silu tigra. (Príslovie Ujgur)

Nebojte sa na sporáku, a nebojte sa na poli. (Ruské príslovie)

Ten, kto môže jesť celý koláč, nie je slabý. (Arabské príslovie)

Tučne slovo podporuje srdce. (Španielske príslovie)

Neporovnávajte sa so skalou, neporovnávajte ostatné so slamou. (Príslovie Tuvan)

Pes šteká na statočného a bastarda uštipne. (Ruské príslovie)

Korunou odvahy je skromnosť. (Arabské príslovie)

*

Pre deti predškolského a školského veku

Pri skúmaní skúseností predchádzajúcich generácií sa často stretávame s príkladmi, keď ľudia alebo komunita prežili vďaka svojej sile ducha, pevnosti a dôvere vo víťazstvo. Túžba a túžba vyhrať už dáva silu a odvahu. História vie veľa epizód, keď menšie jednotky porazili tých, ktorí ich prevyšovali v počte a vybavení.

Veľa záleží na tom, aký druh postojových bojovníkov má. Stateční, sebavedomí bojovníci, ktorí veria, že robia správnu vec, získajú významnú výhodu nad nepriateľom, ktorý si myslí, obavy a pochybnosti. To je dôvod, prečo sa bojovník vždy podrobil cvičeniu, ona odstavila myslieť a robí zvyk konať na príkaz.

Samozrejme, nie každý môže byť učený odvahu a sebaobetovanie v záujme vzdialeného cieľa. Sú ľudia, ktorí majú menej strachu ako iní. A sú aj tí, ktorí si to zvyknú prekonať. Povedali jasne, že pokusy poraziť svoj strach sú odmenené a zbabelosť si zaslúži odsúdenie a odsúdenie.

*

Odvaha je dôležitá, ale je potrebná aj zručnosť.

Odvaha - moc voivode.

Je veľmi dôležité bojovať statočne.

Bojovať sa smrti nie je víťazom.

Nestrácajte odvahu, nie krok späť.

V zábavnej hodine a smrti nie je hrozné.

Odvážny sa nebojí smrti, smrť odvážneho sa vyhýba.

Prísahal - ukázať odvahu v bitkách.

Vojakova vec - bojovať statočne a obratne.

Bogatyr sa na bojisku učí.

Bojujte statočne pre svoje vlastné podnikanie.

Kto sa odvážil, jedol dva.

Diaľkový ovládač nepovažuje dlhý čas.

Ten hrdina, ktorý stojí za svojou vlastnou horou.

Odvážny dlhý meč nie je potrebný.

V bitke, ktorá bije ťažšie a odvážnejšie, a nie kto je silnejší.

*

Význam príslovia "Odvaha mesta trvá"

V prísloví sa často používajú alegórie, obrazové porovnania, metafory a antitézy. Tieto umelecké techniky pomáhajú cítiť emocionálnu a sémantickú záťaž správy. Rečové obraty, ktoré boli v priebehu niekoľkých storočí, môžu komplikovať čítanie, ale vo väčšine prípadov je význam príslovia transparentný.

"Odvaha mesta" - znamená, že niekedy na dosiahnutie cieľa stačí len táto kvalita. A žiadna zbraň nemôže odolať skutočnej odvahe. Oponenti hádzajú všetko a behajú v panike, keď vidia bojovníkov s horiacimi očami, tvrdohlavo rúti k útoku. Odvážne duše, ktoré sa ukázali na bojisku, boli veľmi poctené a povzbudené. Získali medaily a rozkazy, mali veľkú česť od svojich ľudí.

Títo ľudia boli v porovnaní s dravými zvieratami, dostali vysoké hodnosti a spievali v piesňach. Keď už hovoríme o odvahe, stojí za zmienku, že v prísloviach a odporúčaniach sú odporúčania na starostlivé využitie ich potenciálu. Pokusy o zbytočné posmech nad slabými alebo odpadmi nie sú podporované.

*

Radšej bojovať s orlom než žiť zajaca.

Dobré pre ovce a pre dobro a ovce.

Brisk jazdí a mizerný plač.

Je lepšie zomrieť v poli ako v detskom leme.

*

Moderný svet, zapletený vo vojnách a konfliktoch, nabáda k prehodnoteniu múdrosti staroveku. Aká je úloha odvahy, či je potrebné učiť túto kvalitu detí a či odvaha dnes nie je horšia než prednosť sympatie, vzájomného porozumenia, opatrného postoja k blížnemu a schopnosti diplomacie, zostáva súdiť novú generáciu.

Loading...

Zanechajte Svoj Komentár